HanssonsRamLimhamn

Om oss

Vårt företag startade 1952 av min farfar Knut Hansson och jag, Pernilla Trane, har jobbat med min pappa Sven sedan 1989. Jag har gesäll och mästarbrev sedan 2015. Jag jobbar ständigt med att utveckla vårt yrke bla genom att utbilda andra konstinramare och dela med mig av min kunskap. Jag jobbar även med museum i Malmö och Lund.

Bilder på våra arbeten

På instagram uppdaterar vi frekvent när vi jobbar. Kolla in oss!
@hanssonsram_limhamn